Nội dung chi tiết

Thông tin Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/07/2016 .Lượt xem: 19918 lượt. [In bài]
Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013; với các nội dung sau:

1/ Vị trí: 
- Phía Đông giáp thành phố Hội An và biển Đông;
- Phía Tây giáp huyện Đại Lộc;
- Phía Nam giáp huyện Duy Xuyên;
- Phía Bắc giáp huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
2/ Tổng diện tích: 21.470,9 ha;
3/ Tính chất, chức năng của đô thị:
- Tính chất: phát triển thành đô thị loại IV.
- Chức năng: Là trung tâm phát triển Công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ văn hoá và Du lịch của vùng Bắc Quảng Nam.
4/ Quy mô và các giai đoạn phát triển:
a/ Quy mô dân số:
- Giai đoạn đến 2020: Dân số khoảng 322.500 người;
- Giai đoạn 2020-2030: Dân số khoảng 412.000 người;
b) Quy mô đất đai đô thị:
- Giai đoạn đến năm 2020:
+ Đất xây dựng đô thị khoảng 2.240ha;
+ Đất chuyên dùng khoảng 1.640ha.
- Giai đoạn 2020-2030:
+ Đất xây dựng đô thị khoảng 3.360ha;
+ Đất chuyên dùng khoảng 2.460ha.
5/ Hướng phát triển và định hướng không gian:
a) Mô hình phát triển:
- Đô thị Điện Bàn phát triển theo mô hình cụm đô thị; gồm: khu đô thị ven biển và các khu đô thị dọc Quốc lộ 1A. Được phân cách bằng các vùng cây xanh, hệ thống sông Vĩnh Điện, Cổ Cò và khu vực phát triển nông thôn, nông nghiệp.
- Phía Bắc và Đông Bắc, định hướng phát triển đô thị - du lịch biển.
- Phía Nam và Tây Nam, định hướng phát triển du lịch và nông thôn.
b) Định hướng phát triển không gian:
- Định hướng ranh giới khu vực nội thị:
+ Là địa giới của các xã, phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện An, Vĩnh Điện, Điện Phương. Giới hạn không gian cơ bản về phía Đông là sông Vĩnh Điện. Phát triển gắn với các trục QL1A, trục Đông Tây và sông Vĩnh Điện. Hướng phát triển thành khu đô thị Điện Thắng, khu đô thị Phương An.
+ Là địa giới của các phường: Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương. Không gian cơ bản từ biển Đông đến trục 607A.
Chỉ tiêu kiểm soát phát triển chính: Mật độ dân cư trung bình 4.000 người/ha, mật độ dân cư tại các khu dân cư 100-150 người/ha.
- Khu vực ngoại thị là địa giới của các xã: Điện Hòa, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Tiến, Điện Hồng, Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong. Được phát triển theo mô hình nông thôn mới.
6/ Định hướng phát triển các khu chức năng chính:
a) Trung tâm vùng Bắc Quảng Nam:
Là trung tâm tổng hợp, đa chức năng. Bao gồm hành chính, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng khách sạn văn phòng. Quy mô dự kiến là 100-150 ha, bao gồm các chức năng được trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch biển, vui chơi giải trí, TDTT, sân golf, bảo tàng văn hóa cấp vùng và văn phòng đại diện của các tập đoàn kinh tế liên quốc gia và vùng.
b) Hệ thống Trung tâm cấp đô thị:
- Trung tâm đô thị Điện Nam - Điện Ngọc: Qui mô 30-50 ha, bao gồm các công trình hành chính đô thị, thương mại, TDTT, y tế, văn hoá và các hình thức sử dụng đất hỗn hợp khác.
- Trung tâm đô thị Điện Thắng: Quy mô dự kiến 15-25 ha, bao gồm các công trình hành chính đô thị, thương mại, TDTT, y tế, văn hoá và các hình thức sử dụng đất hỗn hợp khác.
- Trung tâm đô thị Phương An: Gồm,
+ Trung tâm Vĩnh Điện: Trong giai đoạn trước mắt có chức năng là trung tâm hành chính kinh tế, du lịch văn hóa dịch vụ và công nghiệp tiêu dùng. Quy mô dự kiến 10-15 ha, bao gồm các công trình hành chính đô thị, thương mại, TDTT, y tế, văn hoá và các hình thức sử dụng đất hỗn hợp khác.
+ Trung tâm Bắc Vĩnh Điện: Có chức năng thương mại, dịch vụ. Quy mô 80-100 ha. Bao gồm các công trình hành chính đô thị, thương mại, TDTT, y tế, văn hoá và các hình thức sử dụng đất hỗn hợp khác.
+ Trung tâm Thanh Chiêm: Có chức năng phát triển đặc thù, với hệ thống làng nghề truyền thống, di tích, sông Thu Bồn. Quy mô diện tích khu trung tâm khoảng 30-50ha, trong đó bao gồm làng nghề, hệ thống các côgn trình dịch vụ du lịch, hạ tầng xã hội.
c) Hệ thống trung tâm giáo dục, đào tạo:
- Tại khu đô thị ven biển: Quy mô khoảng 220 ha. Bao gồm các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, đào tạo du lịch.
- Tại khu đô thị Điện Thắng: Quy mô khoảng 30-35ha Bao gồm đào tạo nghề, cao đẳng, giáo dục thường xuyên.
- Tại khu đô thị Phương An: Quy mô khoảng 10-15 ha. Bao gồm đào tạo nghề, cao đẳng, giáo dục thường xuyên.
d) Hệ thống Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:
- Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc gắn với khu đô thị du lịch biển. Khuyến khích các ngành sản xuất sạch, công nghệ cao.
- Khu vực phát triển công nghiệp Trảng Nhật gắn với khu đô thị Điện Thắng. Tính chất công nghiệp tiêu dùng, lắp ráp, vật liệu xây dựng.
- Tại các khu vực ngoại thị, phát triển các điểm cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo hướng gắn kết giao thông cấp ĐT, thuận lợi về cung cấp nguyên liệu và phân phối hàng hoá.

[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Bản đồ quy hoạch phát triển đô thị Điện Bàn
Tình hình kinh tế -xã hội năm 2012 và nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2013
Tình hình kinh tế -xã hội năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2014
Thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đã được Hội đồng thẩm định của Trung ương công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Quy hoạch Giao thông Vận tải giao đoạn 2006-2015 để lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm