Nội dung chi tiết

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Tác giả: UBDN thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 25/08/2016 .Lượt xem: 2645 lượt. [In bài]
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 thị xã Điện Bàn theo 10 mẫu biểu đính kèm và 39 trang.
Download Quyết định, Biểu mẫu đính kèm
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014 huyện Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013 huyện Điện Bàn
Công bố công khai dự toán năm 2012
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2012 huyện Điện Bàn
dự toán ngân sách
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm