1376-SNV-CCVC về việc thay đổi mã ngành dự tuyển
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 27/10/2016 .Lượt xem: 5975 lượt.
Do sơ xuất trong việc mô tả vị trí việc làm của các địa phương. Sở Nội vụ thông báo thay đổi mã ngành dự tuyển như sau:
Download Công văn số 1376-SNV-CCVC