Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 96 items in 5 pages
BC-UBND 26/04/2021 Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 5 năm 2016- 2021 của phường Điện Ngọc
17/BC-UBND 26/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Trung nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
22/BC-UBND 22/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Thắng Trung nhiệm kỳ 2016-2021 phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
77 /BC-UBND 22/04/2021 Tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
13/BC-UBND 19/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Tiến nhiệm kỳ 2016- 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
17/BC-UBND 16/04/2021 Tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Điện Dương, nhiệm kỳ 2016- 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026
BC-UBND 15/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND phường Điện Nam Trung nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
20/BC-UBND 13/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Phước nhiệm kỳ 2016-2021 phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
BC-UBND 08/04/2021 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng kế hoạch phát triển KT – XH nhiệm kỳ 2021 – 2026 của phường ...
20-KH/TU 02/04/2021 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
37-KH/TU 10/03/2021 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
35-KH/TU 04/03/2021 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
03 /TB-UBBC 19/02/2021 Hồ sơ ứng cử: - Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; - Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ ...
04/HĐND 22/01/2021 Về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
04/BC-UBND 18/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Thắng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
04/BC-UBND 18/01/2021 tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Điện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/BC-UBND 15/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Phong nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
02/BC-UBND 14/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Quang nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
BC-UBND 08/01/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của UBND xã Điện Minh
BC-UBND 08/01/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của UBND xã Điện Minh

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm