Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 96 items in 5 pages
BC-UBND 08/01/2021 Tổng kết hoạt động của UBND phường Điện Nam Bắc nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hương, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
01/BC-UBND 08/01/2021 tình hình thực hiện phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của phường Vĩnh Điện
60/BC-UBND 14/12/2020 Đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025
06-KH/TU 16/11/2020 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn sơ kết 05 năm và biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
BCTT-UBND 10/11/2020 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của thị xã Điện Bàn
312 / BC-UBND 10/11/2020 Tình hình thực hiện phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của thị xã Điện Bàn
01-CT/TU 14/09/2020 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
03-NQ/ĐH 28/07/2020 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
291-BC/TU 19/03/2020 Báo cáo sơ kết 04 năm của Thị ủy Điện Bàn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư ...
297-KH/TU 10/02/2020 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
36-HD/TGTU 08/01/2020 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn triển khai học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống ...
Không 08/01/2020 Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020
85-KH/TU 07/01/2020 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, ...
108-HD/BTGTW 04/12/2019 Về học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo ...
Không 23/01/2019 Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019
31-HD/TGTU 23/01/2019 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn triển khai học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời ...
54-KH/TU 22/01/2019 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn Học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, ...
201-KH/TU 18/01/2019 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
02 /KH-UBND 05/01/2019 Kế hoạch tổ chức Chương trình phổ cập bơi năm 2019
24 /HD-UBND 05/01/2019 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường trên địa bàn thị xã Điện Bàn

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm