Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 96 items in 5 pages
74-HD/BTGTW 20/11/2018 Về học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...
174-BC/TU 21/05/2018 Báo cáo sơ kết 02 năm của Thị ủy Điện Bàn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư ...
Không 23/02/2018 Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2018
26-HD/TGTU 23/02/2018 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn triển khai học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán ...
38-KH/TU 22/02/2018 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn học tập chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập ...
130-KH/TU 31/01/2018 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...
03/2018/TT-BVHTTDL 19/01/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ TẬP HUẤN NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI MÔN BƠI, LẶN
146-BC/TU 18/12/2017 Báo cáo của Thị ủy Điện Bàn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...
52-HD/BTGTW 20/11/2017 Về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo ...
115-KH/TU 20/10/2017 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...
104-BC/TU 15/05/2017 Báo cáo sơ kết 01 năm của Thị ủy Điện Bàn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư ...
Không 14/04/2017 Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2017
18-HD/TGTU 14/04/2017 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn triển khai chuyên đề năm 2017“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống ...
21-KH/TU 13/04/2017 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
84-KH/TU 07/03/2017 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...
16-HD/TGTU 17/02/2017 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn về viết bảng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 (kèm mẫu đăng ...
1998-CV/BTGTW 10/02/2017 Về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
12-HD/TGTU 08/12/2016 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn về học tập chuyên đề toàn khóa 2016-2020 "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...
11-HD/TGTU 28/11/2016 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 18/10/2016 ...
19-HD/BTGTW 17/11/2016 Học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm