Văn bản huyện

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 96 items in 5 pages
5628/QĐ-UBND 02/06/2022 Quyết định tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện Kết luận 01-KL/TW
125-BC/TU 04/05/2022 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị“về đẩy mạnh học tập ...
87-CV/TGTU 18/04/2022 Công văn gửi danh sách đề nghị khen thưởng sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị
49-KH/TU 04/04/2022 Kế hoạch sơ kết 01 năm và biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp ...
85-CV/TGTU 28/03/2022 Công văn Về việc triển khai học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2022
41-HD/BTGTU 17/03/2022 Hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
36-KH/TU 08/11/2021 Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập ...
Không 18/10/2021 Những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm (2016-2021) của thị xã Điện Bàn
78-KH/TU 27/09/2021 Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập ...
15-HD/BTGTU 17/08/2021 Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn về chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, ...
227-CV/TU 10/08/2021 Công văn của Thị ủy Điện Bàn triển khai Kết luận 01-CV/TU, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị
16-HD/BTGTW 27/07/2021 Về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường ...
426-CV/TU 26/07/2021 Công văn của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
01-KL/TW 18/05/2021 Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
4262/QĐ-UBND 29/04/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
25/BC-UBND 29/04/2021 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng kế hoạch phát triển KT – XH nhiệm kỳ 2021 – 2026 của xã Điện ...
16/BC-UBND 28/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Hồng nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
17/BC-UBND 28/04/2021 Giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026 của xã Điện Hồng
BC-UBND 28/04/2021 Tổng kết hoạt động của UBND xã Điện Thắng Bắc, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
BC-UBND 27/04/2021 Tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP nhiệm kỳ 2016-2021 Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Điện Thọ

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm