Văn bản huyện

Loại văn bản: Văn bản bầu cử
Cơ quan ban hành: UBND thị xã Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 03 /TB-UBBC
Ngày ban hành: 19/02/2021
Người ký: Trần Úc
Ngày hiệu lực: 19/02/2021
Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:03-TB-UBBC.PDF[ Tải về ]4.99 Mb

Nội dung trích yếu :
Hồ sơ ứng cử:
- Đơn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;
- Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú: thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;
- Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;
- Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;
- Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm