Văn bản huyện

Loại văn bản: Văn bản bầu cử
Cơ quan ban hành: UBND thị xã Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 77 /BC-UBND
Ngày ban hành: 22/04/2021
Người ký: Trần Úc
Ngày hiệu lực: 22/04/2021
Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm