Văn bản huyện

Loại văn bản: Hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương
Số/Ký hiệu: 16-HD/BTGTW
Ngày ban hành: 27/07/2021
Người ký: Phan Xuân Thủy
Ngày hiệu lực: 27/07/2021
Hướng dẫn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:HD-16-BTGTW.pdf[ Tải về ]2.62 Mb

Nội dung trích yếu :
Về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm