Văn bản huyện

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Thị ủy Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 36-KH/TU
Ngày ban hành: 08/11/2021
Người ký: Đặng Hữu Lên
Ngày hiệu lực: 08/11/2021
Kế hoạch
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:số 36-KH thuc hien KL 01.pdf[ Tải về ]3.32 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch của Thị ủy Điện Bàn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm