Văn bản huyện

Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Thị ủy Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 146-BC/TU
Ngày ban hành: 18/12/2017
Người ký: Đặng Hữu Lên
Ngày hiệu lực: 18/12/2017
Báo cáo
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:bao cao ket qua CT05 nam 2017.doc[ Tải về ]106.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo của Thị ủy Điện Bàn về
kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2017


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm