Văn bản huyện

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: Thị ủy Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 49-KH/TU
Ngày ban hành: 04/04/2022
Người ký: Phan Minh Dũng
Ngày hiệu lực: 04/04/2022
Kế hoạch
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Số 49-KH sơ kết 1 năm KL 01.pdf[ Tải về ]1.04 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch sơ kết 01 năm và biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm