Văn bản huyện

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Thị ủy Điện Bàn
Số/Ký hiệu: 87-CV/TGTU
Ngày ban hành: 18/04/2022
Người ký: Trần Thế Kế
Ngày hiệu lực: 18/04/2022
Công văn
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:87-CV-GỬI DS KHEN THƯỞNG.pdf[ Tải về ]558.96 Kb

Nội dung trích yếu :
Công văn gửi danh sách đề nghị khen thưởng sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm