Hướng dẫn thủ tục hành chính

STTTên thủ tụcLĩnh vực
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 74 items in 4 pages
21 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ) - Bản khai (theo mẫu) - Biên bản xác nhận (theo mẫu) - Giấy khám sức khoẻ (theo mẫu) - Bản photo có công chứng một trong những giấy tờ gốc: lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; Huân chương; Huy chương; thẻ thương binh… 2. Thời gian giải quyết : 10 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Lao động – Thương binh và xã hội : 07 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả : 03 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
22 Hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ) - Bản khai cá nhân (Mẫu số 8-TĐ1) - Bản photo có công chứng một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ; lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù. 2. Thời gian giải quyết 10 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 07 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
23 Hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã chết trước ngày 01/01/1995
1. Thủ tục hồ sơ gồm: (02 bộ) - Bản khai của thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật (mẫu số 11). - Bản photo có công chứng một trong những giấy tờ sau: + Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày. + Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến. + Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sĩ hy sinh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở v
Lao động thương binh - xã hội
24 Hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ) - Bản khai (Theo mẫu) - Bản sao Huân hoặc Huy chương 2. Thời gian giải quyết: 10 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 7 ngày - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 03 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
25 Hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH
1. Hồ sơ thủ tục gồm: - Bản khai theo mẫu (8 bản) - Bản photo Bằng Tổ Quốc ghi công (mỗi Liệt sỹ 02 bản) 2. Thời gian giải quyết: 10 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 07 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 03 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
26 Hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với thân nhân người có công cách mạng từ trần
1. Thủ tục hồ sơ trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần (hồ sơ mai táng phí) gồm: - Bản khai (theo mẫu) - Gấy chứng tử của người có công cách mạng từ trần - Các giấy tờ liên quan: bản photo thẻ Thương binh, bệnh binh, bằng TQGC… 2. Thủ tục hưởng trợ cấp hàng tháng tuất từ trần cho thân nhân người có công cách mạng từ trần: - Đơn xin hưởng tuất từ trần - Bản sao sổ hộ khẩu, thẻ CMND, giấy khai sinh, thẻ TB, thẻ BB,…
Lao động thương binh - xã hội
27 Hồ sơ đề nghị trợ cấp ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách
1. Hồ sơ thủ tục gồm: - 2 bản khai xin cấp sổ trợ cấp ưu đãi HS – SV (mẫu 01) - 2 giấy khai sinh của con thương binh, bệnh binh người hưởng chính sách như thương binh (bản chính hoặc bản sao) - 2 giấy xác nhận tại trường nơi học sinh đang học - 2 ảnh 3x4 - 2 bản photo thẻ thương binh, bệnh binh có công chứng 2. Thời gian giải quyết: 05 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 03 ngày. - Bộ phận Tiếp nh
Lao động thương binh - xã hội
28 Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo quyết định số: 290/2005/QĐ-TTg của Chính phủ
1.Hồ sơ thủ tục gồm: - Bản khai - Bản photo Lý lịch Đảng, QĐ nghỉ hưu, phiếu cá nhân…có công chứng. - Công văn đề nghị của xã (theo mẫu). 2. Thời gian giải quyết: 15 ngày 3. Các cơ quản có trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 12 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
29 Xét công nhận chế độ hưởng chính sách đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân)
* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 1. Bản khai (theo mẫu) 2. Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 5-TB1): a) Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương: - Người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện (kể cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn) hoặc thuộc cấp xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp. b) Căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương: giấy ra viện sau khi điều trị vết thương và một trong các giấy tờ sau: - Trường hợp bị thương + Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các
Lao động thương binh - xã hội
30 Hồ sơ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng.
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ) - Bản khai (mẫu số 10-CC1) - Bản photo có công chứng giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến. 2. Thời gian giải quyết : 10 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 07 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
31 Hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc sở LĐ-TB&XH
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ) - Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội (mẫu 01) - Sơ yếu lý lịch của đối tượng - Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người tàn tật, người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS - Biên bản của hội đồng xét duyệt cấp xã (mẫu 02) - Công văn của phòng LĐ-TB&XH. 2. Thời gian giải quyết: 05 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 03
Lao động thương binh - xã hội
32 Hồ sơ tặng thưởng Huân chương độc lập
1. Hồ sơ thủ tục gồm: - Bản khai theo mẫu (7 bản) - Bản photo Bằng Tổ Quốc ghi công, bằng Bà Mẹ VNAH (mỗi Liệt sĩ 02 bản, Mẹ VNAH 02 bản) 2. Thời gian giải quyết :10 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 07 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 03 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
33 Xét công nhận và giải quyết trợ cấp liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ
* Hồ sơ gồm: (02 bộ) 1. Bản khai, giấy chứng nhận tình hình TNLS (theo mẫu) 2. Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1) a) Thẩm quyền cấp giấy báo tử: - Người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện hoặc xã, thị trấn kể cả doanh nghiệp đóng trên địa bàn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp. b) Căn cứ cấp giấy báo tử: phải có một trong các giấy tờ sau: - Trường hợp hy sinh: + Dũng cảm đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội là tội phạm được q
Lao động thương binh - xã hội
34 Hồ sơ giải quyết khó khăn đột xuất
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ) - Đơn xin giải quyết khó khăn đột xuất có xác nhận của UBND xã, thị trấn. 2. Thời gian giải quyết : 10 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 07 ngày - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 03 ngày.
Lao động thương binh - xã hội
35 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
1.Hồ sơ thủ tục - Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư: 03 bản chính; - Quyết định chọn thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; - Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (09 bộ) theo đúng quy định hiện hành của nhà nước gồm: + Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật và tính toán kết cấu, + Thiết kế bản vẽ thi công, + Dự toán, + Báo cáo kết quả khảo sát (nếu có khảo sát). 2.Thời gian giải quyết: 20 ngày 3. Cơ quan có trách nhiệm xử
Đầu tư xây dựng
36 Thẩm định chọn thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án
1.Hồ sơ thủ tục gồm: 01 bộ - Đơn xin nhận thầu tư vấn; -Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Chứng chỉ hành nghề thiết kế, chủ trì thiết kế, khảo sát theo đúng quy định và phù hợp với nhiệm vụ xin thực hiện tư vấn, hồ sơ kinh nghiệm, ...; - Tờ trình của chủ đầu tư; - Các văn bản liên quan đến chủ trương đầu tư. 2.Thời gian giải quyết : 10 ngày
Đầu tư xây dựng
37 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
1. Hồ sơ thủ tục gồm: - Tờ trình đề nghị thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình của chủ đầu tư: 3 bản chính - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình (9 bản chính) gồm: Thuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, bảng tính toán kết cấu; - Hồ sơ khảo sát (nếu có) 01 bản chính; - Biên bản nghiệm thu khảo sát (nếu có) 01 bản chính; - Báo cáo kết quả khảo sát (nếu có
Đầu tư xây dựng
38 Thẩm định Quyết toán
1.Hồ sơ thủ tục gồm: 1.1- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư: 01 bản gốc. 1.2- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành: (01 bản gốc). 1.3- Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA của Báo cáo quyết toán (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực). 1.4- Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực). 1.5- Các biên bản nghiệm
Đầu tư xây dựng
39 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu
1.Hồ sơ thủ tục gồm: - Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả chỉ định thầu của chủ đầu tư : 02 tờ gốc. - Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu (chỉ định thầu) được duyệt: (01 bộ sao có chứng thực) - Các biên bản đóng thầu, mở thầu và các biên bản về thầu xét thầu hoặc Biên bản xét hồ sơ đề xuất (chỉ định thầu): 02 bộ gốc. - Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất (chỉ định thầu) và đĩa ghi dữ liệu dự thầu, đề xuất của các nhà thầu tham gia dự thầu: 01 bộ sao
Đầu tư xây dựng
40 Thẩm định kế hoạch đấu thầu
1.Hồ sơ thủ tục gồm: - Tờ trình và Kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư: 02 bộ gốc; - Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 bản sao. 2.Thời gian giải quyết : 10 ngày 3. Các cơ quan có trách nhiệm xử lý hồ sơ - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 07 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày.
Đầu tư xây dựng

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm