Hướng dẫn thủ tục hành chính

STTTên thủ tụcLĩnh vực
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 74 items in 4 pages
41 Thẩm định hồ sơ mời thầu
1. Hồ sơ thủ tục gồm : - Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ mời thầu và danh sách ngắn (Nếu là đấu thầu hạn chế) của chủ đầu tư: 02 bản gốc. - Hồ sơ mời thầu: 03 bộ gốc. - Hồ sơ năng lực của đơn vị lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT. - Hồ sơ năng lực của các nhà thầu tham gia đấu thầu (Nếu là đấu thầu hạn chế): 01 bộ gốc. - Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (02 bản sao có chứng thực) 2. Thời gian giải quyết: 20 ngày
Đầu tư xây dựng
42 Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu)
1. Hồ sơ thủ tục gồm : - Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu: 02 bản gốc. - Hồ sơ yêu cầu: 03 bộ gốc. - Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (02 bản sao có chứng thực). 2. Thời gian giải quyết : 20 ngày 3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 16 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 04 ngày.
Đầu tư xây dựng
43 1. Quy định chung: Các giấy tờ cá nhân và các giấy tờ có liên quan đến yêu cầu chứng thực được quy định tại Điều này phải nộp bản sao có chứng thực. Trường hợp bản sao không chứng thực thì phải xuất t
1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài: a. Thủ tục hồ sơ: - Bản chính hợp pháp - Bản sao cần chứng thực b. Thời gian giải quyết - Giải quyết trong ngày từ 200 bản trở lại - Giải quyết không quá 02 ngày từ 200 bản trở lên. c. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp. 2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài a. Thủ tục hồ sơ: - Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu, giấy
Tư pháp
44 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: Giải quyết ngay; trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết 01 ngày; trường hợp có yêu cầu chứng thực tại nhà riêng thì thời gian giải quyết không quá 02 ngày. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết : Phòng Tư Pháp. Hồ sơ kèm theo 1/ Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn c 2/ Phiếu yêu cầu chứng thực 3/ Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc
Tư pháp
45 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp
Số ngày xử lý: 3 Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: - 03 ngày đối với hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm, thì thời gian xác minh không quá 05 ngày và được cộng vào thời gian giải quyết nêu trên. - 01 (một) ngày đối với hồ sơ bổ sung hộ tịch. Một số nội dung có liên quan : - Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên ho
Tư pháp
46 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh. 1. Thủ tục hồ sơ Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh nộp Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (theo mẫu) và bản chính hoặc bản sao Giấy khai sinh cũ (nếu có). 2. Thời
Tư pháp
47 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
1. Thủ tục hồ sơ Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch có thể gửi văn bản đề nghị (qua đường bưu điện) yêu cầu UBND quận, huyện nơi lưu trữ sổ hộ tịch để thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch. 2. Thời gian giải quyết: 01 ngày. 3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp.
Tư pháp
48 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh
Số ngày xử lý: 30 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 30 ngày làm việc + Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày + Văn phòng QSD Đ: 19 ngày + Phòng TN-MT: 03 ngày + Chi Cục thuế: 03 ngày + UBND: 03 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Đơn xin thuê đất 2/ Văn bản xác nhận nhu cầu sử dụng đất của UBND cấp xã nơi có đất
Đất đai
49 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân
Số ngày xử lý: 17 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 03/ĐK-GCN). 1.2. Giấy Chứng nhận đã cấp (bản gốc). 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện nơi có đất. Bước 2: VPĐKQSDĐ có trách nhiệm kiểm tra, trả lại hồ sơ v
Đất đai
50 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân
Số ngày xử lý: 24 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 24 ngày làm việc + Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày + Văn phòng ĐKQSD Đ: 16 ngày + Chi Cục thuế: 03 ngày + UBND: 03 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Tờ khai lệ phí trước bạ [To khai 01-LPTB nha dat.doc] 2/ Tờ khai tiền sử dụng đất 3/ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc] 4/ Giấy Chứng nh
Đất đai
51 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác
Số ngày xử lý: 19 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN). 1.2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (bản sao chứng thực, nếu có). 1.3. Các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (bản sao chứng thực, nếu có). 2. Trình tự thực hiện: Bước 1:
Đất đai
52 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản, không có trích đo, không có nhà)
Số ngày xử lý: 21 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn xin cấp đổi, cấp lại (mẫu số 16/ĐK). 1.2. Giấy chứng nhận QSD đất (bản gốc). 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện; Bước 2: Trong thời hạn không quá mười bảy (13) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện hay
Đất đai
53 Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất
Số ngày xử lý: 23 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 02/ĐK-GCN); 1.2. Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất trong thời hạn mười lăm (15) ngày. Trường hợp mất giấy do thiên tai hoả hoạn không phải có giấy niêm yết thông báo mất giấy nhưng phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc
Đất đai
54 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Số ngày xử lý: 9 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009. 2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá năm (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật). Thời gian giải quyết : 09 ngày làm việc + Bộ phận TN&TKQ:
Đất đai
55 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND
Số ngày xử lý: 5 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá năm (05) ngày làm việc + Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày + Văn phòng ĐKQSD Đ: 03 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) 2/ Bản gốc GCN QSD đất 3/ Bản mô tả ranh, mốc giới thửa đất 4/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn 5/ Đơn xin điều chỉnh tăng, giảm diện tích của người sử dụng đất
Đất đai
56 Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng
Số ngày xử lý: 30 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 ngày làm việc + Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày + Văn phòng ĐKQSD Đ: 16 ngày + Phòng TN-MT: 03 ngày + Phòng LĐ-TB&XH: 03 ngày + Chi Cục thuế: 03 ngày +UBND : 03 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Phiếu cung cấp thông tin 2/ Đơn xin giao đất [Mẫu số 02-ĐĐ1.doc] 3/ Biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất 4/ Danh sách công khai các trường hợp được g
Đất đai
57 Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ
Số ngày xử lý: 27 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Hồ sơ kèm theo 1/ Giấy CNQSDĐ bản gốc 2/ Đơn xin tách thửa [Mẫu 17- ĐK1.doc] 3/ Đơn xin đăng ký biến động [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
Đất đai
58 Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND
Số ngày xử lý: 17 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: thời gian giải quyết ; 17 ngày làm việc cơ quan xử lý: Văn phòng ĐKQSDĐ: 15 ngày, Bộ phận TN&TKQ; 02 ngày phí và lệ phí; theo quy định hiện hành Hồ sơ kèm theo 1/ Bảng gốc GCN QSD đất 2/ Đơn xin đăng ký biến động
Đất đai
59 Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất
Số ngày xử lý: 16 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 16 ngày làm việc + Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày + Văn phòng ĐKQSD Đ: 11 ngày + Chi Cục thuế : 03 ngày + Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày Hồ sơ kèm theo 1/ Tờ khai lệ phí trước bạ 2/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân 3/ Bảng gốc GCN QSD đất 4/ Hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế QSD đất
Đất đai
60 Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu cấp nhà)
Số ngày xử lý: 28 Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Lệ phí: Hướng dẫn thủ tục: + Thời gian giải quyết: - Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày - Văn phòng ĐKQSD Đ: 15 ngày - Phòng Kinh tế - Hạ tầng : 05 ngày - Phòng TN-MT: 03 ngày - UBND : 03 ngày + Phí và lệ phí: 01 ngày (theo quy định hiện hành) Hồ sơ kèm theo 1/ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSD đất 2/ Đơn xin cấp GCN QSD đất (theo mẫu) 3/ Giấy xác nhận sở hữu nhà ở 4/ Biên bản cắm mốc giao đất h
Đất đai

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm