Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Hồ sơ cấp thẻ BHYT cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Căn cứ vào danh sách hộ nghèo khảo sát hằng năm. Phòng LĐ-TBXH sẽ tổng hợp danh sách tham mưu cho UBND huyện có văn bản đề nghị tỉnh mua thẻ BHYT cấp cho đối tượng bắt đầu từ tháng 01 hằng năm.


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm