Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Lao động thương binh - xã hội
Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Hồ sơ thủ tục gồm: (02 bộ)

- Bản khai (theo mẫu)

- Bản photo thẻ thương binh, bệnh binh….

- Các gấy tờ liên quan (nếu có)

2. Thời gian giải quyết 05 ngày

3. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ

- Phòng Lao động – thương binh và xã hội: 03 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm