Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Nội vụ
Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Thủ tục hồ sơ:

+ Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức;

+Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải làm bản kiểm điểm báo cáo kết quả tập sự (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan công tác);

+ Bản photo (có chứng thực) quyết định tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức;

2. Thời gian giải quyết: 05 ngày

3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ:

- Phòng Nội vụ: 03 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm