Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Nội vụ
Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Thủ tục hồ sơ:

+ Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập Hội, trong đơn nêu rõ tên Hội, tôn chỉ mục đích của Hội, lĩnh vực mà Hội dự kiến hoạt động, phạm vị hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập Hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

+ Danh sách trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập Hội (Họ tên, ngày tháng năm sinh, trú quán, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn).

2. Thời gian giải quyết: 15 ngày.

3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu x


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm