Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Nội vụ
Thủ tục về điều động công chức, viên chức
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Thủ tục hồ sơ:

- Tờ trình về việc đề nghị điều động;

- Danh sách trích ngang CBCC;

2. Thời gian giải quyết: 05 ngày.

3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ:

- Phòng Nội vụ: 03 ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm