Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Nội vụ
Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
1. Thủ tục hồ sơ:

- Đơn xin thuyên chuyển công tác (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đang công tác);

- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền;

- Quyết định thuyên chuyển công tác;

- Quyết định tiếp nhận và phân công công tác của UBND huyện;

- Hồ sơ cá nhân của công chức- viên chức (bao gồm quyết định tuyển dụng);

2. Thời gian giải quyết: 10 ngày

3. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ:

- Phòng Nội vụ: 07 ngày;

- Bộ phận


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm