Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Hướng dẫn xét danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi
V/v hướng dẫn thủ tục xét danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương năm 2014 trên địa bàn huyện
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 635-2014-UBND.doc 156.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thực hiện Công văn số 503/SCT-QLCL ngày 15/5/2014 của Sở Công thương tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thủ tục xét danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương năm 2014.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm