Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Công thương
Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Thời gian xử lý: 15 ngày.
Phòng ban xử lý: - Phòng Kinh tế
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình của chủ đầu tư ( UBND xã) đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III.
- Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư.
- Hồ sơ thiết kế - dự toán ( 09 bộ )
b. Thời gian giải quyết hồ sơ:
Không quá 15 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 10 ngày làm việc
c. Trình tự thực hiện:
Bước 1:


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm