Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Công thương
Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 10 ngày
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt của đại diện chủ đầu tư về việc đề nghị phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi( 02 tờ )
- Phương án kỹ thuật khảo sát ( 09 bộ )
- Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư.
b. Thời gian giải quyết hồ sơ:
Không quá 10 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 07 ngày làm việc
c. Trình tự thực hiện:
Bước


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm