Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Công thương
Thẩm định nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt của đại diện chủ đầu tư về việc đề nghị nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi( 02 tờ )
- Đề cương nhiệm vụ khảo sát do đơn vị chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập ( nếu có ) ( 09 bộ )
- Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư
b. Thời gian giải quyết hồ sơ:
Không quá 10 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 07 ngày làm việc
c


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm