Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép (có trích đo thửa đất, không bổ sung sở hữu nhà)
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 39
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 39 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSDĐ: 28 ngày
+ Chi cục thuế : 03 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ UBND : 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin báo mất GCN QSD đất và QSH nhà ở
2/ Thông báo niêm yết và kết thúc niêm yết (UBND cấp xã thực hiện)
3/ Đơn xin cấp lại GCN QSD đất và QSH nhà ở [mẪU 02-ĐK-GCN1.doc]
4/ Đơn xin đăng ký biến độn


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm