Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng (có trích đo thửa đất, không bổ sung nhà)
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 27
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: + Thời gian giải quyết:
- Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
- Văn phòng ĐKQSD Đ: 19 ngày
- Phòng TN-MT: 03 ngày
- UBND : 03 ngày
+ Phí và lệ phí theo quy định hiện hành
Hồ sơ kèm theo
1/ Bảng gốc GCN QSD đất
2/ Đơn xin đăng ký biến động
3/ Bảng mô tả ranh, mốc giới thửa đất
4/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
5/ Đơn xin cấp giấy CNQSDĐ (theo mẫu)


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm