Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (có trích đo thửa đất, có bổ sung nhà)
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 35
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Bộ phận TN trả KQ: 02 ngày
Văn phòng ĐK QSD đất: 19 ngày
Phòng TN-MT: 03 ngày
Chi cục thuế: 03 ngày
Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 05 ngày
UBND huyện: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai tiền sử dụng đất
2/ Tờ khai lệ phí trước bạ
3/ Đơn xin cấp Giấy CN QSD đất (theo mẫu)
4/ Trích lục Bản đồ địa chính thửa đất
5/ Biên bản xét duyệt cấp GCN QSD đất lần đầu của HĐTV đất đai cấp


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm