Hướng dẫn thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Đất đai
Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính, phát sinh nghĩa vụ tài chính
STTTập tin Thủ tụcKích thước
No records to display.

Nội dung trích yếu :
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 12 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng QSD Đ: 07 ngày
+ Chi Cục thuế: 03 ngày


Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm