Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
1 Lên Đặng Hữu Lên Bí thư
Thường trực Thị ủy
0903.565392
3.867.269
lendh@dienban.gov.vn
2 Dũng Phan Minh Dũng Phó bí thư thường trực
Thường trực Thị ủy
0905.322.545
0235.3.867.269
dungpmdb@gmail.com
3 Long Lê Thanh Long Chánh văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0985.533246
0235.3504 555
lethanhlong.vpubnd@dienban.gov.vn
4 Lực Đặng Hiệp Lực Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0906.574.850
0235.3.633.555
hluc1964@gmail.com
5 Hội Nguyễn Hội BTCB-Trưởng phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
0914.080.817
3.867.295
hoitckh@gmail.com
6 Xuân Nguyễn Thị Xuân Trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0916.800.225
3.867.612
7 Cảm Lê Văn Cảm BTCB-Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0905141982
3.716.221
8 Chơi Nguyễn Đức Chơi Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0905.233.018
0235. 3.503 375
Choikinhtedienban@gmail.com
9 Kinh Phạm Hữu Kinh Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
0983.026.239
0235.3 867 786
kinhnn.ptnt@gmail.com
10 Ngọ Lê Văn Ngọ Phó Trưởng phòng
PHÒNG KINH TẾ
1.205.664.562
3.867.788
Levanngo66@gmail.com
11 Liêu Ngô Đình Liêu Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0905.232.284
3.867.235
12 Trị Trần Thị Trị Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
905.372.072
3.767.917
13 Hoàng Nguyễn Ngọc Hoàng Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
0905.627.040
3.716.680
ngochoangpytdb@gmail.com
14 Niên Trương Công Niên PBTCB-Phó Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
0903.577.746
3.995.333
15 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG Y TẾ
3.716.680
16 Miên Trần Văn Miên Chi cục trưởng
CHI CỤC THỐNG KÊ
0905.758.403
3767 595
hoanhnd1959@gmail.com
17 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
3.716.357
18 Bình Dương Tấn Bình Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0944 867 000
3.716.924
mrbinh102@gmail.com
19 Tài Nguyễn Đức Tài Phó Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0905.088.426
3.949.969
20 Nên Trương Công Nên BTCB Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905.208.657
3757 456
truongcongnen@gmail.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm