Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
170 Hải Nguyễn Văn Hải Phó Bí thư-Chủ tịch UBND
Xã Điện Hòa
0979.534.516
3.753.265
haidienhoa@gmail.com
167 Ba Lê Ngọc Ba Phó bí thư
Xã Điện Hồng
0796. 597 615
0510.3743815
lengocbakh@gmail.com
190 Dũng Đặng Công Dũng Phó Chủ tịch HĐND
Phường Điện Ngọc
0905.155.059
178 Hoan Trần Phước Hoan Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Bắc
0905.345.481
172 Đợi Lê Tự Đợi Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Trung
0905.558.353
letudoi@gmail.com
171 Vinh Đặng Đức Vinh Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Nam
0913 337 336
174 Thọ Nguyễn Hữu Thọ Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Đông
0903.549.509
3.946.065
179 Hậu Huỳnh Bá Hậu Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Trung
0905.022.306
173 Sỹ Lê Văn Sỹ Chủ tịch
Xã Điện Tiến
0905 404 851
3.754.354
levansydt@gmail.com
181 Sương Phan Thị Thu Sương Chủ tịch UBND
Xã Điện Thọ
01699.350.177
phanthithusuong204@gmail.com
175 Tình Trần Tình Phó bí thư
Xã Điện Trung
913.443.921
3.759.268
185 Hải Nguyễn Đình Hải Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Quang
0905 512 556
nguyendinhhai020184@gmail.com
186 Thành Nguyễn Văn Thành Chủ tịch HĐND
Xã Điện Phong
01225 459 646
3744 692
nguyenvanthanh@gmail.com
182 Đích Phạm Ngọc Đích Phó Chủ tịch HĐND
Phường Điện Dương
0905659384
158 Tấn Hà Quốc Tấn Đội phó
Đội QLTTXD
0905 123 848
3.767.289
177 Lộc Phạm Lộc Phó Giám đốc
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
0905.245.479
phamloc30@gmail.com
197 phòng Văn phòng
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
02353 714 239
205 Nam Võ Minh Nam Phó Chủ tịch HĐND
Phường Vĩnh Điện
0905.758.405
namvinhdien2011@gmail.com
211 Hà Nguyễn Vân Hà Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Trung
0000
203 Hải Nguyễn Đình Hải Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Quang
0905. 512 556
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm