Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
230 phòng Văn phòng Văn thư
TRUNG TÂM Y TẾ
0905 217 189
3.867.842
3.867.842
229 Long Hồ Công Long Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
977.023.773
3.869.182
231 Vân Trần Thị Thanh Vân Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905 959 979
3.867.383
232 Vân Hà Thùy Vân Văn thư
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0905 303 641
3.867.371
thuyvandldb@gmail.com
215 Hiếu Đặng Bảo Hiếu Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0905.212.371
3.867.366
233 Hưng Đoàn Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
0903.595.905
3.767.916
227 Hà Nguyễn Xuân Hà UVBTV-Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0905.035.234
0235.3503 555
xhadban@gmail.com
199 Đảo Trần Lê Hải Đảo Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0982 910 901
Tuanhaidesign@gmail.com
221 BTG Văn phòng BTG Văn phòng BTG
Ban Tuyên giáo Thị ủy
3.867.813
220 BDV Văn phòng BDV Văn phòng BDV
Ban Dân vận Thị ủy
3.758.621
223 tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Văn phòng Thị ủy
2.213.751
cntthuyenuydb@gmail.com
204 Nguyệt Đoàn Thị Minh Nguyệt Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
0916.867.606
224 BTC Văn phòng BTC Văn phòng BTC
Ban Tổ chức Thị ủy
3.867.312
239 thư Văn thư Văn thư
Văn phòng Thị ủy
2.213.750
3.867.861
237 mạng Quản trị mạng Quản trị mạng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0235.6.541.267
235 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG NỘI VỤ
3.767.989
3.767.989
3.758.447
234 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
3.767.118
3.867.247
249 Hùng Ngô Văn Hùng Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
01268.171.369
0235 3767 335
hungovan@gmail.com
236 Thủy Đinh Thị Thu Thủy Văn thư
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0905526646
3.716.400
3.716.400
256 Tâm Thân Văn Tâm Phó Giám đốc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
0905 552 789
3 758 269
thanvantam@gmail.com
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm