Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
238 phòng Văn phòng Văn phòng
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
3.716.924
3.716.924
248 Tuấn Nguyễn Minh Tuấn ĐUV, CTV phó
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
0984.883.127
05103717597
Nguyenminhtuanqs@gmail.com
257 Cáp Trịnh Cáp Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện An
0935.270 368
05103867511
trinhcap@gmail.com
255 Xự Phạm Xự Phó Chủ tịch HĐND
Xã Điện Minh
0905 313 074
254 Việt Lê Ngọc Việt Phó bí thư
Xã Điện Phương
0906.449.337
lengocvietdp@gmail.com
246 Tình Lê Đắc Tình PCT UBND
Xã Điện Hồng
0935.444.915
0510.3750779
253 Hưng Lê Văn Hưng Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Hòa
0935.802.121
hungvpdienhoa@gmail.com
247 Sáu Nguyễn Thị Sáu PCT UBND
Phường Điện Ngọc
0935.058.445
240 Em Phạm Thị Em Văn thư
Phường Điện Nam Bắc
0935 303 027
3.946.061
3.946.061
241 Thảo Đặng Thị Thảo Văn thư
Phường Điện Nam Trung
0905 664 067
3.843.537
dangthao176@gmail.com
242 phòng Văn phòng Văn phòng
Phường Điện Nam Đông
3.946.067
3.946.067
245 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Điện Thọ
3.752.752
3.752.752
244 Diệu Nguyễn Thị Hồng Diệu Văn thư
Xã Điện Tiến
0905.716.661
3.869.083
3.869.083
251 Minh Hà Văn Minh Phó bí thư- CT HĐND
Xã Điện Quang
0905.244.837
vanminhdq685@gmail.com
252 Trâm Lê Thị Kiều Trâm Phó bí thư
Xã Điện Phong
0905.765.236
243 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Điện Trung
3.745.570
3.745.570
250 Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND
Phường Điện Dương
01268.442.448
264 phòng Văn phòng Văn phòng
Phường Vĩnh Điện
3.716.702
3.716.539
3.716.702
265 phòng Văn phòng Văn phòng
Phường Điện Dương
3.843.845
3.843.845
266 Hà Trần Thị Hà Văn thư
Xã Điện Quang
0906 412 007
3.744.478
tranthihaptdq83@gmail.com
















Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm