Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
269 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Điện Thắng Bắc
3.769.477
270 phòng Văn phòng Văn phòng
Phường Điện Ngọc
3 843633
3 843633
3 843633
267 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Điện Thắng Nam
3.769.185
3.769.185
3.769.185
268 Thuyền Thái Thị Phi Thuyền Văn thư
Xã Điện Thắng Trung
0782 676790
02353 869454
3.868.432
phithuyen12dtt@gmail.com
263 Thức Phạm Thức Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Hòa
0914.153.221
0510.3755.336
thucdienhoa@gmail.com
271 Lá Nguyễn Thị Lá Chủ tịch UBMTTQVN
Xã Điện Hồng
0988.397 765
3. 743 814
262 Thuận Trương Phú Thuận Phó Chủ tịch UBND
Xã Điện Phước
0913 544 865
0235 3 742 533
259 Mỹ Trần Mỹ Phó Chủ tịch HĐND
Xã Điện Phương
0905. 079 329
0979 605 629
261 Thảo Đinh Nữ Dạ Thảo Chủ tịch UBMT
Xã Điện Minh
0905.094.604
260 Dũng Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch HĐND
Phường Điện An
0935 555 778
05103714661
272 phòng Văn phòng Văn phòng
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
0905416811
3.867.234
3.867.234
huyendoi@dienban.gov.vn
274 Duyên Đặng Thị Mỹ Duyên Văn thư
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0905 841 749
0235 3867 627
myduyen509@gmail.com
258 Loan Nguyễn Thị Loan Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
0915 575 714
3 716 659
loandienban@gmail.com
273 cửa Một cửa Một cửa
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.758.837
3.758.837
275 viên Chuyên viên Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.945.444
280 phòng Văn phòng Văn phòng
Phường Điện An
3.867.511
3.867.511
279 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Điện Minh
3.867.505
3.867.505
278 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Điện Phương
3.867.624
3.867.624
276 Điệp Lê Thị Hồng Điệp Văn thư
Xã Điện Hồng
0985 099 802
3.741.815
3.741.815
lehongdiepdh94@gmail.com
277 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Điện Phước
3.741.533
3.741.533
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm