Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
281 Thảo Lê Thị Thảo Văn thư
Xã Điện Hòa
0934 732 669
3.753.265
lethaodienban@gmail.com
282 phòng Văn phòng Văn phòng
Xã Điện Phong
3.745.717
3.745.717
285 Mai Đinh Thị Ngọc Mai Văn thư
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
0911 784 388
3.867.357
phongtckh@gmail.com
284 Vệ Bảo Vệ Bảo Vệ
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.949.949
3.949.949
283 Chấn Nguyễn Đình Chấn Đội trưởng
Đội QLTTXD
0905.169.072
3716.128
chanttxd@gmail.com
287 Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nhung Kế toán
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.609.322
286 thư Văn thư Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.717.666
3.717.666
3.758.031
dienban@dienban.gov.vn
288 Phúc Phạm Viết Phúc Đội phó
Đội QLTTXD
0935.164.181
0510.3.716.128
vietphuc12@gmail.com
289 Linh Nguyễn Tuấn Linh Phó Giám đốc
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
0904.623.112
05713.716.337
nguyentuanlinhdb@gmail.com
290 thư Văn thư
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
05103.867.296
291 CCT Văn phòng CCT
CHI CỤC THUẾ
05103.867.411
292 CCTK Cơ quan CCTK
CHI CỤC THỐNG KÊ
0235 3 867 326
phongtke@gmail.com
293 Trinh Đặng Thị Bảo Trinh Bí thư Thị đoàn
THỊ ĐOÀN
0122.3404.757
0510.3867.302
Baotrinh86@gmail.com
294 Dũng Phạm Đình Tuấn Dũng Phó Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
0905 921 455
3 867 909
295 Văn thư Văn phòng Văn thư
TRUNG TÂM DÂN SỐ KHH GIA ĐÌNH
0510.3 716.822
296 phòng Văn phòng
BẢO HIỂM XÃ HỘI
01266511994
3 867 909
297 Khoa Trần Công Khoa Chủ tịch UB xã Điện Phước
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0914 444 014
khoatc@quangnam.gov.vn
298 Hải Ngô Thanh Hải Chủ tịch UB phường Vĩnh Điện
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0914 020394
ngothanhhai1975@gmail.com
299 Long Phạm Phú Long Chủ tịch UB xã Điện Trung
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0978 436 116
longpp@quangnam.gov.vn
300 Hải Nguyễn Văn Hải Chủ tịch UB xã Điện Hòa
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0979 534 516
haidienhoa@gmail.com
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm