Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
301 Đợi Lê Tự Đợi Chủ tịch UB xã Đ Thắng Trung
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0905 558353
letudoi@gmail.com
302 Một Nguyễn Văn Một Chủ tịch UB xã Đ Thắng Nam
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0782 766 066
motnv@quangnam.gov.vn
303 Tuân Nguyễn Hữu Tuân Chủ tịch UB xã Điện Hồng
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0984 614 615
nguyenvanthien1967@gmail.com
304 Quang Trần Văn Quang Chủ tịch UB xã Đ Thắng Bắc
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0932 455 718
quangtv2@quangnam.gov.vn
305 Tuấn Nguyễn Văn Tuấn P.Chủ tịch UB phường Điện Dương
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0768 442 448
tuannv@quangnam.gov.vn
306 Tài Trần Tài Đội phó
Đội QLTTXD
0913.149346
trantaiqldt@gmail.com
307 Lan Trần Thị Thanh Lan Văn thư
Đội QLTTXD
0905.778131
lantran113@gmail.com
308 Hương Nguyễn Thị Lan Hương Văn thư
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
0935.432.435
309 Huyên Nguyễn Thị Hạ Huyên Văn thư
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0914082084
02353 867 383
hahuyen015@gmail.com
310 Nhàn Võ Văn Nhàn Đội trưởng
Đội Quản lý thị trường
0975.545.979
nhanvv@dms.gov.vn
311 Hưng Lê Hữu Hưng Đội phó
Đội Quản lý thị trường
0934.999.450
hunglh@dms.gov.vn
312 Công Phạm Đức Công Chủ tịch UB phường Điện Nam Bắc
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0905 319 465
congpd@quangnam.gov.vn
313 Hậu Huỳnh Bá Hậu Chủ tịch UB phường Điện Nam Trung
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0905 022 306
hauhb@quangnam.gov.vn
314 Hà Ngô Anh Hà Chủ tịch UB phường Điện Nam Đông
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0914.146.598
hana@quangnam.gov.vn
315 Lĩnh Dương Ngọc Lĩnh Chủ tịch UB xã Điện Minh
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0935 326 632
linhdn1@quangnam.gov.vn
316 Toàn Dương Phú Toàn Chủ tịch UB xã Điện Phương
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0982 882 855
toandp2@quangnam.gov.vn
317 Thoa Trần Kim Thoa Chủ tịch UB xã Điện Quang
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0935 631 789
thoatk@quangnam.gov.vn
318 Công Dương Hiển Công Chủ tịch UB xã Điện Phong
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0935 304 714
congdh@quangnam.gov.vn
319 Sương Phan Thị Thu Sương Chủ tịch UB xã Điện Thọ
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0935 688 974
suongptt1@quangnam.gov.vn
320 Sỹ Lê Văn Sỹ Chủ tịch UB xã Điện Tiến
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0905 404 851
sylv1@quangnam.gov.vn
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm