Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
12 Tài Nguyễn Đức Tài Phó Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0905.088.426
3.949.969
100 Thiện Nguyễn Chánh Thiện Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0708 004 899
05103.867.596
thienknong@gmail.com
19 Hiệp Trần Thị Hiệp Văn thư
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0901.978.378
3.867.596
tranhihiep1980@gmail.com
21 Tự Nguyễn Thị Tự Phó Giám đốc
KHO BẠC
905.335.729
3.758.762
20 Huy Ngô Quốc Huy Phó GĐ Phụ trách
KHO BẠC
0941 122 322
3.867.253
102 Nhanh Phùng Nhanh Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
0903.590.678
14 Thảo Nguyễn Thị Xuân Thảo Phó Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
0905 589 523
3.867.457
15 Tải Nguyễn Tải BTĐU-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0984.922.158
0235.3.702.777
16 Nhân Trần Đỗ Nhân UVTV-Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0905 167 511
17 phòng Văn phòng Văn thư
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0914.882.270
0235.3.867.388
13 Bửu Lê Tự Bửu Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.684.297.616
3.867.457
18 Thoại Ngô Thoại BTCB- Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.223.429
3.867.842
27 Thời Ngô Quang Thời Phó Hạt trưởng
HẠT KIỂM LÂM
914.017.383
3.867.208
22 Tân Lê Minh Tân Chánh án
TÒA ÁN
0905 276 027
3.867.336
mtdb0194@yahoo.com
23 Phương Lê Văn Phương Viện trưởng
VIỆN KIỂM SÁT
0917 114 113
0235.3.867.800
24 Văn phòng VKS
VIỆN KIỂM SÁT
3.867.238
3.867.238
25 Nhiên Đặng Công Nhiên BTCB-Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0905.661.999
05103 949 939
nhiendangcong@yahoo.com
26 Trung Trà Văn Trung Phó Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0985 134 005
05103 716 671
tvthanong@gmail.com
106 Trung Trần Quang Trung Phó Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0905 545 453
56 Hạnh Lê Thị Kim Hạnh Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
905.758.569
6 263 006
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm