Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
29 Hùng Phạm Văn Hùng Chỉ huy trưởng
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
982.415.222
3.758.586
30 Hai Lê Trung Hai BTĐU, Trưởng C.A huyện
CÔNG AN
0905 420 289
0235 3 767 668
33 phòng Văn phòng Phòng trực ban
CÔNG AN
0235 3.867.294
32 Ánh Phạm Viết Ánh P.Trưởng Công an
CÔNG AN
0905 156 063
0235 3.867.143
31 Thạnh Nguyễn Văn Thạnh PBTĐU, P.Trưởng C.A huyện
CÔNG AN
0945 777 029
0235 3 587 789
34 Dũng Nguyễn Văn Dũng Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
0905 424 933
3.867.246
35 Thạnh Lê Thị Diệu Thạnh Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
988.444.292
3.716.136
38 Tiên Lê Văn Tiên Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
935.011.450
3.741.741
39 Tờ Võ Văn Tờ Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
986.683.094
3.741.741
36 Kính Nguyễn Hữu Kính BTCB-Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
905.235.216
3.742.238
37 Thư Trương Thư PBTCB
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU
985.521.001
3.741.741
40 Chương Trần Văn Chương Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
906.481.634
3.843.033
41 Diệu Phạm Diệu BTCB - Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
905.283.405
3.744.656
42 Dung Lê Văn Dung PBTCB
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
905.680.445
3.744.481
43 Ban Nguyễn Đắc Ban Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
903.533.396
3.744.481
44 phòng Văn phòng Văn phòng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
3.744.481
3.744.657
45 phòng Văn phòng Văn phòng
TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
3.744.656
3.744.657
46 Anh Phạm Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
935.425.255
3.867.427
47 Thủy Nguyễn Thị Như Thủy BTCB-Giám đốc
NGÂN HÀNG KHU CÔNG NGHIỆP
905.767.379
3.943.249
48 Lý Nguyễn Thị Hoa Lý Phó Giám đốc
NGÂN HÀNG KHU CÔNG NGHIỆP
905.000.979
3.943.259
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm