Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
71 Nhơn Nguyễn Thành Nhơn Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
935.154.430
69 Thọ Trần Minh Thọ Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.287.693.028
3.716.925
72 Nở Võ Như Nở Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
983.946.019
3.867.517
73 Bang Đỗ Đăng Bang Phó Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
935.946.019
3.867.517
75 Ni Nguyễn Thị Mi Ni Phó Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0987 451 119
3.867.346
minictd178@gmail.com
74 Phúc Trương Công Phúc Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0905 324 514
3.867.346
76 Thông Nguyễn Thông Chủ tịch
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
985.432.427
3.716.487
78 Hưng Trương Đắc Hưng Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
0905.107.401
3.867.331
congdoanthixadienban@gmail.com
79 Quí Đặng Văn Quí Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
0935.653.870
3.867.381
84 Triều Phạm Minh Triều Bí thư
Xã Điện Minh
905.338.434
0510 3713 707
85 Tuấn Lê Tuấn Bí thư
Xã Điện Phương
905.434.998
3.758.183
letuan@gmail.com
86 Hồng Huỳnh Đức Hồng Bí thư
Xã Điện Phước
905.401.249
05103 742 808
huynhhongdp@gmail.com
103 Mai Trần Viết Mai Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Hồng
0989 281 354
0510.3741031
traqn90@gmail.com
87 Thanh Nguyễn Hồng Thanh Bí thư
Xã Điện Hòa
0905.026.574
0510.3753.552
nguyenhongthanh1410@gmail.com
2 Long Lê Thanh Long Bí thư Đảng ủy
Phường Điện Ngọc
0985.533246
0235.3504 555
longlt2@quangnam.gov.vn
88 Nghĩa Trần Duy Nghĩa Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Ngọc
905.210.072
3.843.633
101 Kịch Ngô Kịch Bí thư
Xã Điện Thắng Bắc
0914 022 014
89 Lanh Nguyễn Hữu Lanh Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Trung
0905.224.270
3.868.898
90 Trai Nguyễn Trai Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Nam
01219.335.456
91 Ngọc Đặng Ngọc Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Nam Trung
0905.548.171
2.464.519
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm