Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
92 Diên Đỗ Diên Bí thư
Xã Điện Tiến
0905 716 764
0510 3 754 645
dodien.dientien@gmail.com
62 Nhựt Võ Kim Nhựt TUV-Bí thư Đảng ủy
Phường Điện Nam Đông
0905.255.137
3.867.201
nhutvp@dienban.gov.vn
93 Thành Lê Thành Bí thư
Xã Điện Quang
0914 020 409
3.744.229
94 Long Phạm Phú Long Bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Trung
0978 436 116
3.759.207
longpp@quangnam.gov.vn
95 Lý Hồ Minh Lý Bí thư
Xã Điện Phong
0932.569.720
3.744.629
danguyxadienphong@gmail.com
96 Hoàng Trần Minh Hoàng Bí thư
Phường Điện Dương
0905.735.748
3.940.106
99 Dũng Nguyễn Văn Dũng Giám đốc
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
0936.703.326
05103.767.655
dungvhdb@gmail.com
105 Hà Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0905.035234
0510. 3503555
xhadban@ gmail.com
108 Tuyết Bùi Thị Ánh Tuyết Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
0905 690 977
113 Dũng Đoàn Ngọc Dũng Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
0935 009 019
doanngocdungdb@gmail.com
141 Hoa Phan Thị Thái Hoa Phó Giám đốc
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
0919. 425.818
3.867.334
112 Hải Ngô Thanh Hải Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Vĩnh Điện
0914020394
ngohai@gmail.com
149 Hiếu Nguyễn Minh Hiếu UV.BTV Thị ủy - Bí thư Đảng ủy
Phường Vĩnh Điện
0905.222.679
117 Công Dương Hiển Công Chủ tịch UBND
Xã Điện Phong
0978 721 107
3744 480
hiencongdc@gmail.com
121 Duyên Nguyễn Ngọc Duyên Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Dương
0905.212.436
3.940.106
122 Bai Nguyễn Tam Bai Phó bí thư
Xã Điện Trung
905.472.134
6.525.134
119 Thoa Trần Kim Thoa Chủ tịch UBND
Xã Điện Quang
0935.631.789
125 Thanh Trần Văn Thanh Phó bí thư
Xã Điện Tiến
0905.665.549
0510 3 754 343
thanhhdnd69@gmail.com
115 Sương Đặng Thị Sương Phó bí thư
Phường Điện Nam Trung
0905564846
111 Phong Võ Như Phong Bí thư
Phường Điện Nam Đông
0919.800.090
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm