Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
124 Hà Ngô Anh Hà Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Đông
0914.146.598
128 Trung Đàm Quang Trung Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Nam Bắc
0913.459/959
05102.464.518
127 Công Phạm Đức Công Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Bắc
0905.319465
3.946.062
126 Một Nguyễn Văn Một Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Nam
0782.766.066
3.769.997
150 Quang Trần Văn Quang Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Bắc
0932.455.718
0510.3.867.488
quangdb.qn@gmail.com
123 Huy Phan Quang Quốc Huy Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Ngọc
0913 419 261
3.944.032
129 Thu Nguyễn Xuân Thu Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Hòa
0983.789.335
0510.3868.030
nguyenxuanthudienhoa@gmail.com
130 Tuân Nguyễn Hữu Tuân Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Hồng
0984.614.615
3.741.031
120 Chiến Trần Văn Chiến Phó bí thư
Phường Điện An
0914.146.276
05103714661
tranvanchien221267@gmail.com
146 Châu Nguyễn Thị Minh Châu Bí thư
Phường Điện An
0916.521.767
3.767.322
chaukehoach@gmail.com
135 Long Nguyễn Viết Long BTĐU- Phó Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
905.204.181
3.867.351
danguycntldb@gmail.com
132 Phờ Phan Văn Phờ Phó Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
905.629.753
3.716.116
116 Tú Đặng Hữu Tú Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
0935.301 234
0510.3867.302
dienbanhcm@gmail.com
131 Chương Nguyễn Tam Chương Phó Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
905.320.958
3.867.290
114 Lũy Võ Tấn Lũy Phó Giám đốc
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
0982 779 978
luynhcs@yahoo.com.vn
136 Kiêm Nguyễn Công Kiêm Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
0913 417 146
6 263 004
dienban.qnm@moj.gov.vn
138 Xuân Lê Thị Thanh Xuân Văn thư
THANH TRA THỊ XÃ
0905.626088
3.867.262
Xuan82pytdb@gmail.com0905.626088
137 Điền Thái Điền PBTCB-Phó Chánh án
TÒA ÁN
0905.223.083
3.867.336
thaidientadb@gmail.com
140 Hiến Nguyễn Văn Hiến PBTCB- Phó Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.182.711
3.867.842
139 Long Hồ Long PBTCB-P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
915.326.297
3.758.730
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm