Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
154 Anh Phạm Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0913 416 258
0235 3716 867
phamngocanh.phongtnmt@dienban.gov.vn
155 Liễu Phạm Văn Liễu Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0935.547.533
3.758.447
193 Vân Trần Thị Vân Phó Chánh văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0774 670 257
tranthivan.vpubnd@dienban.gov.vn
176 Ba Phạm Văn Ba Trưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0944.866.477
05103.716.337
bathethao@gmail.com
156 Tài Nguyễn Phước Tài Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0962 981 729
thdban@gmail.com
184 Viên Đoàn Ngọc Viên Giám đốc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
0912.541.579
vien661979@gmail.com
159 Chánh Võ Như Chánh P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
1.666.535.189
3.716.232
188 Hưng Trần Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
0905123456
192 Nhung Phạm Thị Nhung Phó Chánh án
TÒA ÁN
0905 669 573
3 876 336
phamthinhungta@gmail.com
191 Hữu Phạm Văn Hữu Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
0905 466 500
2 213 504
160 Hạnh Nguyễn Văn Hạnh PBT Đảng ủy, Chính trị viên
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
0979.829.823
3.758.997
Nguyenvanhanh72@gmail.com
165 Tuấn Lê Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
905.867.839
3.716.964
189 Thắng Pham Hồng Thắng Phó Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
0903 555 961
0510 3867 351
pthangthuyloi@gmail.com
162 phòng Văn phòng Văn phòng
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
3.716.135
3.716.135
166 Hà Trần Thị Hà Phó Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0914 741 228
3.716.964
196 Quang Nguyễn Văn Quang Phó Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0979 165 238
164 Phước Nguyễn Văn Phước Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện An
0914.093.474
05103867511
vanphuoc1965@gmail.com
169 Toàn Dương Phú Toàn Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Phương
0982.882.855
05103 867 624
toandp@quangnam.gov.vn
180 Thắng Phạm Thắng Chủ tịch HĐND
Xã Điện Minh
00905380481
183 Dinh Nguyễn Đình Dinh Phó bí thư
Xã Điện Phước
0905.233.426
05103741533
dinhubnd.dienphuoc@gmail.com
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm