THÔNG TIN CHI TIẾT
CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 2


1

 


Tên dự án

CỤM CÔNG NGHIỆP TRẢNG NHẬT 2

2

 

Địa điểm

Xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn

3

 
               

     

Diện tích     

Tổng diện tích quy hoạch theo quyết định thành lập CCN: 25,37 ha. Trong đó:

- Diện tích đất công nghiệp theo QĐ thành lập CCN: 19,88 ha.

- Diện tích các dự án hiện có: 10,74 ha

Diện tích còn lại: 9,14 ha               

4

 

Khí hậu thời tiết

Nhiệt độ bình quân: 250C

Độ ẩm bình quân: 82-85%                           

Thời gian mưa trong năm: Từ tháng 9 đến tháng 12

5

 
              

        

Vị trí địa lý

 + Phía Đông: Giáp khu dân cư thôn 4 và Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1.

 + Phía Tây  : Giáp khu dân cư thôn 5 và đất màu

 + Phía Nam: Giáp ruộng lúa

 + Phía Bắc  : Giáp khu dân cư và đất nông nghiệp

Loại hình dự án ưu tiên thu hút đầu tư

- Công nghiệp may mặc

- Công nghiệp chế biến nông, lâm sản

- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

- Công nghiệp sản xuất thiết bị y tế và các ngành công nghiệp khác phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương.

6

 
              

Hiện trạng cơ sở hạ tầng

1

Giao thông:

- Hiện trạng giao thông đối nội, đối ngoại của CCN: khoảng cách đến tuyến đường QL1A 2km, tiếp giáp ĐH1.

- Khoảng cách đến cảng biển Tiên Sa khoảng 38 km, sân bay: 28km

- Khoảng cách đến các thành phố lớn (Tam Kỳ, Đà Nẵng):

  + Cách Tam Kỳ: 54km

  + Cách Đà Nẵng: 20km

2

Mặt bằng:

Tổng diện tích CCN theo QĐ thành lập CCN: 25,37 ha. Trong đó:

- Diện tích đất công nghiệp: 19,88 ha

- Diện tích đất đã cho thuê: 10,74 ha

- Diện tích đất sạch sẳn sàng cho đầu tu xây dựng nhà xưởng: Các doanh nghiệp vào đầu tư sẽ ứng tiền GPMB, sau này sẽ khấu trừ vào tiền thuê đất của các doanh nghiệp.            

3

- Loại đất nền: Đất thổ nhưỡng

- Đánh giá chất lượng nền đất: Tốt

- Tình hình ngập lụt về mùa mưa: Không bị ngập lụt vào mùa mưa.

4

Hiện trạng sử dụng đất:

- Nguồn gốc đất: Đất thổ nhưỡng

- Hiện trạng thuê đất trong CCN:  

STT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề

Diện tích (ha)

1

Công ty CP giống cây trồng miền Nam

Chế biến hạt giống cây trồng

1,23

2

Cty cổ phần Hoàng Hà

SX đồ gỗ

1,6

3

Cty cổ phần Bình Nguyên

Chế biến gỗ

3,19

4

Cty CP Y tế DANAMECO

SX vật tư y tế

2,34

5

Công ty TNHH Lâm sản Hòa Minh

Chế biến gỗ

0,9286

6

Công ty TNHH Quốc Thịnh

Chế biến gỗ

0,7

7

Công ty TNHH SX TMDV E&A

SX ngói xi măng màu

0,7536

TỔNG

10,74

5

Hiện trạng cấp điện:

-    Nguồn điện dùng cho sản xuất, sinh hoạt hiện nay của khu vực là TBA trung gian 35/15Kv-2x5MVA Vĩnh Điện.

- Công suất: Với TBA trung gian 35/15kv hiện có chỉ đáp ứng nhu cầu cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất của các xí nghiệp nhỏ

6

- Hiện trạng cấp nước: Hiện nay trong khu vực CCN chưa có nước máy. Các đơn vị đang đầu tư và sản xuất tự túc đóng giếng khoan để lấy nước. Đặc biệt, trong CCN chưa có đơn vị nào sản xuất có nhu cầu dùng lượng nước lớn.

- Hiện trạng thoát nước: Hệ thống thoát nước mương dọc trục đường chính đã đầu tư xong.

7

 

                

Giải pháp quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường

1

Thông số quản lý xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng:

   + Chỉ giới xây dựng của đường chính rộng 41,0m với khoảng lùi mỗi bên 5m (mặt cắt 2 - 2)

   + Chỉ giới xây dựng của đường chính rộng 33,25m với khoảng lùi mỗi bên 5m (mặt cắt 3 - 3)

- Mật độ xây dựng: 60%

- Đất cảnh quan cây xanh:

  + Làm bồn hoa, thảm cỏ và bố trí trồng các loại cây loại cây xanh thích hợp để tạo bóng mát và góp phần làm sạch không khí trong khu vực

  + Cây xanh đường phố được trồng trên vỉa hè, dọc các trục đường theo quy định chung và trong khu vực các khu công viên cây xanh. Sử dụng các loại cây rễ cọc, ít rụng lá và có nhựa không độc hại.

2

Mặt bằng sạch:

- Đã có QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết: Quyết định số 1123/QĐ-UB ngày 14/10/2003 của UBND huyện Điện Bàn

- Về BT-TĐC: Các doanh nghiệp vào đầu tư sẽ ứng tiền GPMB, sau này sẽ khấu trừ vào tiền thuê đất của các doanh nghiệp.            

- Sẳn sàng cho đầu tư xây dựng nhà máy:

- Đã xây dựng hạ tầng: đường nội bộ, hệ thống điện nước:

  + Đường nội bộ: Đã đầu tư đường nội bộ theo quy hoạch

  + Hệ thống điện nước: đã đầu tư theo quy hoạch                                                                           

3

- Giải pháp cấp điện: Nguồn điện: từ lưới điện Quốc gia qua khu vực, ngành điện cung cấp lưới điện đến chân hàng rào của các nhà máy

4

- Giải pháp cấp nước: Phương án cấp nước ngầm bằng giếng khoan. Từ các giếng khoan nước được dẫn về Trạm bơm. Từ đường ống chính D = 200 rẽ các nhánh D 150, D 100 chạy dọc theo các trục giao thông đưa nước đến cung cấp cho toàn bộ khu vực. Mạng lưới đường ống phân phối được thiết kế theo mạng hình cây, mạch tia.

5

- Hệ thống giao thông đường bộ đến CCN (sơ đồ kèm theo):

 + Tiếp giáp huyện lộ ĐH1

 + Khoảng cách từ quốc lộ 1A là 2km

- Môi trường:

- Hệ thống xử lý nước thải:

+ Toàn bộ nước thải của các nhà máy sau khi được xử lý cục bộ sẽ theo đường cống ngầm dẫn về trạm bơm xử lý sơ bộ được đặt tại khu vực dải cây xanh cách ly, sát ranh giới phía Tây CCN để xử lý lắng lọc trước khi được bơm về trạm xử lý nước thải của CCN Trảng Nhật đã được tỉnh phê duyệt.

+ Hệ thống xử lý chất thải rắn: Tại CCN không tổ chức thu gom, xử lý chất thải rắn, từng nhà máy phải tự thu gom chất thải rắn và chuyên chở đến nơi xử lý chất thải rắn chung của toàn vùng.

8

 

 

Dự kiến đơn giá thuê đất

1

- Giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần: 600.000 đồng/m2

- Giá đất thuê trả tiền hàng năm: 3.000 đồng/m2

Ưu đãi đầu tư

1

- Theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 và các quy định khác của pháp luật

- Một số ưu đãi về tiền thuê đất:

 + Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ)

 + Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản là ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ)

Hỗ trợ của Trung tâm PT CCN-TM&DV thị xã Điện Bàn và chính quyền địa phương

1.

- Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát chọn lựa địa điểm đầu tư

- Cung cấp thông tin địa điểm đầu tư

9

 

 

Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của DN sản xuất trong CCN

1

Nguồn lao động:

 + Số lượng lao động hiện có tại CCN: Khoảng 250 người

2

Chí phí lao động:

+ Lương công nhân bình quân trong khu vực: 3.500.000 đồng

+ Lương cán bộ quản lý bình quân trong khu vực: 5.000.000 đồng

3

Tình hình an ninh trật tự: Tốt

10

 

Địa chỉ liên lạc

1

Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 596- Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

Số điện thoại: 84.510.3815123;   Fax: 0510.3815111

Email: ipaquangnam@gmail.com; www.ipaquangnam.gov.vn

2

Địa chỉ đầu mối liên lạc tại địa phương, cơ quan, đơn vị:

Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp - Thương mại và Dịch vụ thị xã Điện Bàn

Địa chỉ: Số 22 đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 05103.717.565; Fax: 05103.717.565

Email: dienban.ccn@gmail.com

[Trở về]
Các CCN mới hơn:
Cụm làng nghề Đông Khương

Các CCN cũ hơn:
Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1
Cụm công nghiệp Thương Tín
Cụm công nghiệp Nam Dương
Cụm công nghiệp Cẩm Sơn
Cụm công nghiệp An Lưu