Thông tin đấu giá quyền sử dụng đât

Tìm kiếm Xem Tất cả
Số hiển thị
STTNội dungLượt xem
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 21 items in 3 pages
11 Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau: 2,820
12 Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ng 1,734
13 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2,496
14 Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thửa đất tại thôn An Hà, xã Điện Phong 1,568
15 113/TB-QTG v/v đấu giá QSD đất đối với 19 lô đất tại vệt dân cư hai bên đường ĐH9, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện BÀn 5,144
16 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở Khu dân cư đường vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng trung 3,773
17 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở một số xã, phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 5,366
18 Bản đồ các lô đất đấu giá tại Khu E, khối 7, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 3,254
19 Bản đồ các lô đất đấu giá tại Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 3,102
20 Bản đồ các lô đất đấu giá tại Khu dân cư khối 6, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2,931

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm